Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Σκρίμπας ΟΕ είναι μια εταιρεία με πολύχρονη και έντονη παρουσία στο χώρο της Ελληνικής οικοδομικής αγοράς. Από το 1987 δραστηριοποιείται δυναμικά στην προμήθεια, διαμόρφωση και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού διαφόρων ιδιωτικών και δημοσίων κτισμάτων. Η πολύχρονη πείρα των ιδιοκτητών και του προσωπικού της εταιρείας αποτελεί εχέγγυο της κατασκευαστικής ποιότητας των έργων της. Με βάση την πολυετή πείρα και την τεχνογνωσία στο χώρο, την οποία διαθέτουν, εξελίσσονται συνεχώς, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και εξοπλισμό, συνεχίζοντας να αποτελούν τον ιδανικό συνεργάτη για τον επαγγελματία κατασκευαστή και τον απαιτητικό ιδιώτη. Υποχρέωση της εταιρείας προς εσάς είναι η άριστη ποιότητα στην κατασκευή και στην τοποθέτηση των έργων, χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό, και οι απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές. Και όλα αυτά, στο σωστό χρόνο παράδοσης.
Διαθέτουμε δομικά πλέγματα, σινάζια όλων των διαστάσεων και αναλαμβάνουμε την κατασκευή πασσάλων.