ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προϊόντα

 • Δομικά πλέγματα
 • Κλωβοί Sidefor
 • Κλωβοί παραγωγής μας
 • Φρεατοπάσσαλοι
 • Πλέγματα σχάρας
 • Πλέγματα ειδικών απαιτήσεων
 • Μανδύας υποστυλωμάτων Δοκών και Τοιχίων
 • Αντισεισμικοί συνδετήρες νέας τεχνολογίας
 • Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε ευθύγραμμες ράβδους και ρόλους
 • Σίδηρος οικοδομών
 • Κατασκευή σιναζών
 • Αποστάτες Σιδεροπλισμού


Υπηρεσίες

 • Τοποθέτηση σιδήρου
 • Τοποθέτηση υλικών

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.